Värdegrund

Vision

Hela Sveriges samverkansplattform. För att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor

Svenska Stadskärnor ska vara den nationellt ledande och självklara plattformen för samverkan mellan offentliga, privata och civila aktörer för att skapa levande, inkluderande och hållbara platser. Här samlas spetskompetens för platsutveckling genom kunskap, fakta, analys och goda exempel för att kunna vara ett värdefullt stöd i det lokala utvecklingsarbetet.

Mission

Inspirera, utbilda och stödja

Att inspirera, utbilda och stödja medlemmarna i syfte att utveckla levande och hållbara stadskärnor. Genom att uppmuntra till samarbete och driva utveckling bidrar verksamheten till genomförande av förbättringar som gör skillnad.

Passion

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Organisationen verkar för att sprida insikt om vikten av samverkan mellan privata och offentliga intressenter att enas kring samma mål. För att samverkan ska lyckas krävs djup respekt för alla intressenters roller i centrumutveckling.

Kärnvärden

Förena – Förbättra – Förverkliga!

Tillsammans innebär innebär dessa ord att man är för något, ska föra något framåt och vara före andra. Svenska Stadskärnor är en samlande, utvecklande och genomförande organisation som gör skillnad genom att verka för att göra det attraktivare att bo, verka, leva och besöka orter och städer i Sverige. Vilket leder till ökad livskvalitet, förbättrat företagsklimat och ett ökat attraktionsvärde.

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök