Stöd

Tryggare platser

Trygga platser är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor.

Projektet har utvecklat och testat en för Sverige unik platssamverkansmodell i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Modellen kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet med Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa samverkan kring attraktiva offentliga miljöer.

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök