Aktuellt

Stadskärneindex

I Sverige saknas en nationell standard för mätning och uppföljning av hållbar platsutveckling i stadskärnor och andra centrummiljöer. Svenska Stadskärnor och RISE driver därför ett projekt för att skapa ett index för hållbar centrumutveckling. Tillsammans med det digitala utvecklingsbolaget CO: Nordic har avi fått beviljat medel från Smart Build Environment för att utveckla ett sådant index. 

Projektet kommer att dels forska på det underbyggande konstrukten kring vad som är kvalitet i en centrumbildning, digitalisera resultatet, dels att ta fram en digital plattform som gör att man över tid kan mäta och analysera stadskärnekvalitet.

Projektet är en fortsättning av prototypen av att ta fram ett verktyg för mätning och uppföljning av hållbar utveckling i stadskärnor.

Klicka på länken för mer information Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor | RISE


Läs senaste information

Henrik Olsson

Svenska stadskärnor

+46 (0)70 223 86 24

Stefan Molnar

RISE

+46 (0)73 846 09 83

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök