Quality Mark

Stöd

Vad är Quality Mark?

Quality Mark är en standardiserad certifiering för samverkansorganisationer i en stad eller ort. Med samverkansorganisation menas ett strukturerat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, det vill säga kommun, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang, servicenäring, besöksnäring och andra aktörer. Quality Mark baseras på en europeisk certifiering i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe) där Sverige var delaktiga.

1. Bakgrund
2. Nuläget
3. Organisation
4. Finansiering & Budget
5. Vision & Affärsidé
6. Mål & Strategi
7. Affärsplan/Handlingsplan/Verksamhetsplan
8. Utveckling, Indikatorer och Resultatuppföljning
9. Kommunikation & Dialog

Intresserad? Kontakta:

Pia Sandin

Seniorkonsult

+46 (0)733 30 70 15

Därför ska ni söka Quality Mark

Att inneha ett Quality Mark visar att ni arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten. Det visar att att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang, vilket leder till en stabilitet i samverkan och skapar förutsättningar för nya investeringar i staden. Ansökningsunderlaget kan även fungera som en checklista eller självutvärdering för att se att ni är på rätt väg i ert utvecklingsarbete, oavsett om ni är en större stad eller en mindre ort. Med en giltig kvalitetscertifiering kan ni söka till Årets Stadskärna eller bli nominerade av juryn.

Endast medlemmar i Svenska Stadskärnor kan ansöka om ett Quality Mark och det är kostnadsfritt att söka.

Läs vad Quality Mark har betytt för några certifierade städer

  • Falun: Quality Mark-certfieringen ger oss bekräftelse på att vi har ett gott samarbete inom och utanför organisationen.
  • Södertälje: Ett Quality Mark-certifiering fungerar som en grundpelare och ger oss självförtroende och inicitament att fortsätta arbeta mot vårt delmål att bli Årets Stadskärna.
  • Hudiksvall: Med Quality Mark-arbetet har vi fått till en bra samverkansplattform som tidigare inte funnits
  • Varberg: Satsar mot Årets Stadskärna 2026
  • Oskarshamn: Kvalitetsstämpeln ger oss en plattform att fortsätta vårt arbete. Nu har vi en stadig grund för att kunna ta de högre stegen och göra de mer unika valen och åtgärderna.
  • Halmstad: Med Quality Marks kvalitetscertifiering vill vi involvera och engagera politiken, förvaltningar, näringsliv och invånarna ännu mer – i samverkans tecken!

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök