Stöd

PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi

Har ni tankar på att skapa en samverkansorganisation eller är ni en befintlig organisation som vill ta nya tag? TA PULSEN!

Med Svenska Stadskärnors PULS-verktyg – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi – kan ni fastställa var ni är i ert samarbete och vad ni vill ha ut av det. Se det som en checklista eller diskussionsunderlag med din styrelse, ledningsgrupp eller andra personer som är engagerade i stadens utvecklingsarbete. Sammanställning av diskussionerna kan sedan användas för att driva utvecklingsarbetet framåt, beroende på vad ni kommit fram till. Verktyget är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Stadskärnor och det kan användas på flera sätt.

Digital enkät

Kan skickas ut till berörda. Sammanställ utfallet och återkoppla till de som svarat. Resultatet bör diskuteras på ett möte där man tillsammans drar slutsatser och bestämmer hur man ska arbeta vidare.

Workshop-material

I workshop-format går man tillsammans igenom enkäten och tydliggör var man står i olika frågor. Workshopen avslutas med att man gemensamt bestämmer nästa steg. I materialet ingår en enkät i pappersformat samt en PowerPoint-presentation som mötesledaren kan använda för att strukturera mötet. Materialet disponerar ni fritt och ni väljer själva vem som ska ansvara för genomförandet. Ibland kan det vara värdefullt att få stöd av personer utifrån med kompetens och erfarenhet för att driva arbetet framåt.

Beställ workshop-materialet PULS och enkäterna via

Kontakta oss för mer information och offert

Björn Bergman

VD

+46 (0)70 223 86 24

Inger Alfredsson

Nationell samordnare

+46 (0)73 846 09 83

PULS-support

Om ni önskar hjälp av en extern workshopsledare i genomförandet, välkommen att kontakta oss för offert.

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök