Publikationer

Magasin

Bilagan i Dagens Samhälle och Dagens Industri 2021

Dagens Samhälle och Dagens Industri 2020

Dagens Samhälle och Dagens Industri 2019

Dagens Samhälle från 2018

Svenska Stadskärnors magazine 2015

Svenska Stadskärnors Magazine 2014

Rapporter och Analyser

Riskanalys för samverkan i City i Coronakrisens spår, 6 april 2020

FORSKARKONFERENS 2015 – Dokumentation

Förutsättningar för stärkt platssamverkan

Från servicedemokrati mot ett medskaparsamhälle? (Stig Montin)

Incentives and methods for sustainable integration of retail in semi central areas.(Jerker Söderlind)

Dags att handla nu – Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök