Projekt

Aktuellt

Samverkan kring gemensamma frågor

Som neutral icke-vinstdrivande plattformsorganisation medverkar Svenska Stadskärnor i olika projekt och sammanhang för att bidra till att skapa levande, trygga, säkra, hållbara städer och orter. Läs mer under respektive projekt.

Opinion

Tillsammans med våra medlemmar och i samarbete med Sverige centrum- och platsutvecklare arbetar för att lyfta stadspolitiken i ett nationellt perspektiv. Vi vill få till stånd en stadskärnepolicy, där det finns en tydlig mottagare och samordnande funktion för stadskärnefrågor inom riksdagen samt en framtidskommision för att utreda stadskärnans och stärka dess utvecklingsarbete.

Stadskärneindex

I samarbete med RISE pågår ett projekt för att ta fram en nationell standard för mätning av hållbara stadskärnor.

Nationell kampanj

Svenska Stadskärnor stödjer den nationella kampanjen Ingen puls utan din som startade 2021 och där ett 50-tal medlemsstäder deltar.

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök