Processmodeller

Stöd

Verktyg för ökad samverkan och tillväxt

Som medlem i Svenska Stadskärnor har ni tillgång till olika verktyg, processmodeller och support för att utveckla er stadkärna, stad, ort, centrum eller mötesplats – oavsett var ni befinner er i er utvecklingsfas. Utgångspunkten är alltid era lokala förutsättningar.

BID-modell

BID-modellen erbjuder en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats. Arbetet tillsammans med olika aktörer gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar.

Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.

Kontakta oss för mer information

Inger Alfredsson

Nationell samordnare

+46 (0)738 46 09 83

Marlene Hassel

BID-Manager

+46 (0)706 57 52 99

Purple Flag

Purple Flag-modellen har fokus på den upplevda otryggheten i staden, orten eller platsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och hållbart Purple Flag-område, där invånare, besökare och näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet.

Kontakta oss för mer information

Inger Alfredsson

Nationell samordnare

+46 (0)738 46 09 83

Lotta Engvall

Projektledare

+46 (0)73 377 01 42

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök