Stöd

Platsworkshop

Den gemensamma platsvandringen fokuserar på stråk- och platsutveckling baserat på den erfarenhet och spetskompetens som finns i samverkan mellan platsens offentliga och privata intressenter.

Med den tillhörande workshopen arbetar man strukturerat för att får svar på följande frågor:

  • Vilka intressenter som behöver samverka?
  • Är vi rätt organiserade i samverkan?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
  • Framtagande av en åtgärdslista

 

Detta är en effektiv och beprövad metod för att förbättra stadskärnans attraktivitet. Modellen är flexibel och kan anpassas efter stadens specifika förutsättningar.

Kontakta oss för mer information

Inger Alfredsson

Nationell samordnare

+46 (0)738 460 983

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök