Om oss

Organisation

Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande, neutral och politiskt obunden medlemsorganisation med ca 180 medlemmar som omfattar kommuner, företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrum- och platsutvecklare. Vår verksamhet kan sammanfattas med fyra nyckelord: inspiration, utbildning, stöd och kunskap.

På den internationella arenan samarbetar vi med organisationer som International Downtown Association, IDA i Washington, Platform Binnenstadsmanagement i Holland och Association of Town and City Management, ATCM i England.

Styrelse

Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges Stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning.

Ordförande
+46 (0)70 870 67 66
Vice Ordförande
+46 (0)70 875 38 81
Ledamot
+46 (0)70 190 00 30
Ledamot
+46 (0)709 828 135
Ledamot
+46 (0)709 140 080
Ledamot
+46 (0)70 871 13 66
Ledamot
010-456 56 01
Ledamot
+46 (0)705 502 863
Ledamot
+46 (0)21-391059
Ledamot
076-526 93 76

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av representanter med olika kompetensområden och som har stort engagemang samt stark drivkraft för att göra skillnad i det stora som lilla formatet när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling.

Björn Bergman

VD
+46 (0)70 223 86 24

Inger Alfredsson

Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83

Erika Braun

Kommunikatör
+46 (0)733 30 70 00

Cäthe Green

Projektledare
+46 (0)709 35 01 84

Marlene Hassel

Kurssamordnare UCM och BID-manager
+46 (0)706 57 52 99

Marita Floman

Projektledare
+46 (0)700 92 03 92

Henrik Olsson

Cityledare
+46 (0)730 80 25 80

Pia Sandin

Senior Advisor Quality Mark & PULS
+46 (0)73 330 70 15

Lotta Engvall

Centrumutvecklare
+46 (0)73 377 01 42

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök