Nätverk

Nätverksträffar arrangeras två gånger per år i samarbete med Sveriges centrum- och platsutvecklare. Inbjudna är city- och centrumutvecklare, fastighetsägare, stadsplanerare eller motsvarande med ansvar för kommuners utveckling, som träffas och nätverkar för tematiserad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Syftet är att samla yrkeskåren som på olika sätt arbetar med att utveckla våra städer och orter runt om i landet. 

CityGroup

Vårens träff 

Tema: Kommunikation med mera – se dokumentationen här.

Höstens träff

Notera i din kalender 1 oktober. Region Norr träffas lunch-till-lunch 31 sept-1 okt.

Key City Group

Ett nationellt nätverk för de 15 största städerna i Sverige i nära samverkan med Svenska Stadskärnor, som även fungerar som samordnare. I nätverket bedrivs omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling för att säkerställa att våra städer ligger i framkant när det gäller stadsutveckling. Dessutom fungerar nätverket som ett kollegialt stöd i olika frågor.

Internationella

International Downtown Association – IDA

Organisationen verkar för att sprida insikt om vikten av samverkan mellan privata och offentliga intressenter att enas kring samma mål. För att samverkan ska lyckas krävs djup respekt för alla intressenters roller i centrumutveckling.

Association of Town and City Management – ATCM

Vår systerorganisation i Storbritannien som vi länge har haft ett stort utbyte med. Härifrån har vi bl a hämtat processmodellen om utveckling av kvällsekonomin

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök