Partnerseminarier

Lokal: Learning 1

Moderatorer: Marlene Hassel och Christer Ljunggren

09.00-09.30 Svenska Stadskärnors BID-modell

Marlene Hassel, nationell BID-manager

09.30-10.00 Vatten i stadsmiljö

Vatten är tidlöst och har en universal dragningskraft. Vattenlek överskrider alla kulturer och generationer och tilltalar alla åldersgrupper. Den lockar och samlar människor. Vatten förenar människor till en gemensam sensorisk upplevelse som omedelbart är svalkande, uppfriskande, avkopplande, spännande och förtrollande. Vi har tendensen att underskatta det roliga och fördelarna med att leka med vatten.

Föreläsare: Hans Grönquist projektledare och Mats Parmborn projektledare Cado

Kontakt: Hans Grönquist, 0761 36 22 50

10.00-10.30 Nyckeln till fler och bättre centrumetableringar

Hur ska man tänka och vilka nyckeltal kan man ta hjälp av? RSD reder ut och förklarar.

Föreläsare: Lisa Lagerén, chefsanalytiker, Partner RSD

Kontakt: Lisa Lagerén, 070 632 22 25

10.30-11.00 Öka besöksnäringen

Är det något som kan trollbinda och förtrolla likt en ljusvandring genom det offentliga rummet? En ljusvandring är ett nyskapande koncept som inte bara innebär en fysisk rörelse framåt, utan symboliserar även stadsutvecklingen. Genom att förena invånare och besökare i en gemensam upplevelse bygger den broar mellan olika kulturer som skapar en känsla av samhörighet och integration. Men hur kan detta koncept bidra till ökad tillväxt och stimulera besöksnäringen? Välkommen att låta dig inspireras för att bli nästa vinterdestination.

Föreläsare: Niclas Johansson, vd, MK Illumination och Carl Quist, vd, MK Produktion

Kontakt: Niclas Johansson 070 825 86 65

11.00-11.30 Hur påverkar drastiskt minskande barnafödande Sveriges framtid?! 

Ta del av effekter och lösningar för detaljhandel och kommuner i vårt demografiska dilemma! Trots den största generationen i barnafödande ålder någonsin föds det färre barn än på 50 år. Trenden ser ut att förstärkas och antalet barn kommer drastiskt minska framöver. Detta påverkar all samhällsplanering, konsumtion och efterfrågan. Under seminariet presenteras slutsatser från Juni Strategis stora Insiktsstudie 2024; Vad det minskande barnafödandet innebär för olika kommuner och detaljhandelsbranscher, samt konkreta exempel på hur de kan anpassa sig till den nya verkligheten.

Föreläsare: Linnea Nilsson, marknadsanalytiker och Mona Kjellberg, Senior konsult, Ansvarig analys

Kontakt: Mona Kjellberg 070 286 40 71 

11.30-12.00 Cityplay Presentkort, Följ med på en stads omställning från fysiskt presentkort till digitalt

När Spotify kom stängde skivbutiken, med parkeringsappen slapp vi jagandet av småpengar. Nu kommer det digitala presentkortet. Hör oss och några av våra kunder berätta om omställningen och möjligheterna med det digitala.

Föreläsare: Björn Bjärbo, vd på Cityplay

Kontakt: Björn Bjärbo 070 917 95 87

Lokal: Learning 2

Moderator: Oana Mihaescu 

09.00-09.30 Quality Mark – vikten av att kvalitetssäkra sin stad

Pia Sandin, Senior Adviser

09.30-10.00 Södertälje – en stadskärna i förvandling

Kort dragning om stadens vision och arbetssätt med att skapa framtidens citykärna. Fokus på samarbeten, förändring av den fysiska miljön, event och aktiviteter, och hur vi mäter, följer upp och kommunicerar.

Föreläsare: Aljoša Lagumdžija, vd Södertälje City och Peter Larson, The Cloud

Kontakt: Peter Larson 070 952 21 00

10.00-10.30 Låt rörelsedata från Telias nät hjälpa er skapa en hållbar och levande stadskärna 

För att våra städer ska vara attraktiva, hållbara och trygga platser att besöka, bo, och arbeta på så krävs det att de utvecklas utifrån verkliga behov. Men ofta saknas de nödvändiga och detaljerade insikterna över till exempel besöksflöden till stadskärnan.

Telia Crowd Insights är en tjänst som använder anonymiserad data från Telias mobilnät för att skapa insikter om staden utifrån rörelsemönster. Insikterna kan användas för styrning och uppföljning, för att se besökstrender, prioritera projekt och för att optimera resurser. I tjänsten kommer du direkt åt både historisk data (från 2019), och löpande uppdaterat data från i förrgår.

Kom och lyssna på Christian Lewenhaupt från Telia som berättar om hur Crowd Insights funkar – och ger exempel från städer och kommuner som använder sig av tjänsten för att arbeta faktabaserat med beslutsfattande för den smarta och levande staden.

Föreläsare: Christian Lewenhaupt, affärsutvecklare och säljansvarig i Sverige för Telia Crowd Insights, Telia

Kontakt: Christian Lewenhaupt +46 708 344 371

10.30-11.00 Stadsrum och gårdsrum i omvandling – sociala mötesplatser som skapar rum för alla

En presentation av landskapsarkitekt Susanna Kapusta där samverkan mellan arkitekt och producent möjliggjort tillkomsten och användandet av nya produkter för samvaro.

Föreläsare: Susanna Kapusta, landskapsarkitekt och Agneta Stake, Nola Design Management/grundare

Kontakt: Agneta Stake 070 601 43 25

11.00-11.30 Oxford Street – ett gott (digitalt) exempel

Vill du förvandla din stadskärna till en pulserande mötesplats och engagera fler människor på platsen? Upptäck kraften i digital innovation och stjäl lärdomar om hur vi jobbar på Oxford Street i London. Vi berättar om hur vi jobbar med flera tekniska partner, BID:s och staden där gäst-Wi-Fi inte bara är en service, utan också ett strategiskt verktyg för att locka och engagera besökare. Vi delar insikter om hur data från digitala miljöer kan användas för att marknadsföra lokala verksamheter, analyseras för att skräddarsy evenemang och erbjudanden som träffar rätt, och hur sociala medier kan användas för att sprida ordet organiskt och hur det höjer attraktionen för en plats.

Föreläsare: Staffan Liljestrand, Chief Science Officer Bumbee Labs

Kontakt: Staffan Liljestrand, 0705 42 01 90

11.30-12.00 Att hitta rätt är inte alltid så lätt – orienterbarhet i stadens rum, ett attraktivitet- och trygghetsmått?

Du har besökt en stad som är alldeles underbar, likväl någon som är alldeles fruktansvärd, att hitta i. I en alltmer komplex tillvaro, hur skapas en behaglig rytm, i att hinna och hitta fram, och samtidigt upptäcka saker. En stad skapas av många samtidigt, som är i rörelse, vila och väntan. Wayfinding är ett grundelement i vardagen, men något vi sällan pratar om.

Påverkas upplevelsen av en plats, hur enkelt det är att orientera sig? Vad är orienterbarhet egentligen?

Föreläsare: Emma Newman har sedan sin forskarutbildning fokuserat på användbarhet, förståbarhet och specifikt orienterbarhet. Hon jobbar på Sweco Architect med gestaltning av varierande publika miljöer för att bidra till hållbara mjuka miljöer.

Kontakt: Emma Newman 073 984 41 51

Lokal: Creative

Moderatorer: Annika Boman och Lotta Engvall

09.00-09.30 Purple Flag – för bättre och tryggare kvällsupplevelser

Lotta Engvall, projektledare Purple Flag

09.30-10.00 Förutse god stadsutveckling – Plan.ProActive

Stadsutveckling genom fastighets-utveckling och prövande av planförslag är komplext och kräver inte sällan stora beslut på kort tid och med begränsad information. Risker upptäcks ofta sent i processen vilket leder till långa ledtider och sena ändringar som kan få stor påverkan på möjligheten att förverkliga en stadsutvecklingsidé.  På Tyréns är innovationsarbete en del av vårt DNA, och genom finansiering av Sven Tyréns stiftelse har Tyréns utvecklat ett vertyg som heter Plan.ProActive som tidigt ger en övergripande och tidig överblick av planrelaterade risker för att möjliggöra att gå från idé till verklighet.

Föreläsare: Emma Ekdahl, affärsområdeschef arkitektur och projektledning SYD, Tyréns Sverige AB och Peter Håkansson, avdelningschef stadsutveckling – trafik och planering SYD, Tyréns Sverige AB

Kontakt: Emma Ekdahl 076 166 67 40

10.00-10.30 Hållbarhet som konkurrensdrivare

För att skapa en verkligt hållbar framtid behöver man titta på livstidskostnad, både när det gäller miljö och ekonomi. Man behöver få en överblick av utsläpp och jobba med hela värdekedjan. Vägen framåt kräver skalning cirkulärt, det vill säga använda resurserna på bästa sätt för att minimera utsläpp och inkludera den sociala aspekten.

Föreläsare: Öyvind Björnstad, Head of Sustainability Vestre

Kontakt: Øyvind Bjørnstad +47 930 042 20

10.30-11.00 Stigande hav och översvämningar – utmaningar och möjligheter för stadskärnan som kulturmiljö

Stigande havsnivåer och översvämningsrisker blir en alltmer påtaglig utmaning för svenska städer när bebyggelse och stadsmiljöer behöver anpassas till ett förändrat klimat. På flera platser riskerar värdefulla kulturmiljöer att skadas eller på längre sikt försvinna.

Kulturmiljön som helhet i städer är en viktig del av innerstäders identitet och är i många stadskärnor karaktärskapare och besöksmål. I den nya situationen med klimatanpassade städer öppnas också en rad möjligheter upp för att stärka stadskärnan som destination. Med utgångpunkt i projekt i Landskrona och Karlskrona visar Tengbom på utmaningar och tekniska och idémässiga lösningar för att hantera stigande havsnivåer med fokus på kulturmiljöer och en utvecklad stadskärna.

Föreläsare: Anders Nilsson, Planarkitekt Tengbom och Mattias Andréasson, Slottsarkitekt och Arkitekt MSA

Kontakt: Anders Nilsson och Mattias Andréasson

11.00-11.30 Arkitekturens verktygslåda

Arkitekturen påverkar möjligheten till liv i staden. Med konkreta exempel från historien och vår samtid beskriver vi varför och på vilket sätt den fysiska miljön påverkar livet i staden.

Föreläsare: Fredrik Rosell, arkitekt och partner, Christian Merkel, arkitekt och partner och Kajsa Axelsson, arkitekt och partner, wester+elsner arkitekter

Kontakt: Kajsa Axelsson 070 467 38 70

11.30-12.00 Vad behövs för bra walkability i en stadskärna, och hur ska det mätas?

Utifrån ett uppdrag som gjordes som en del av Active Cities EU projekt där Lunds kommun är partner, presentationen handlar om vilka element som behöver mätas (och förbättras) för att skapa en god gångmiljö samt det arbetet som Lunds kommun gör för att främja gångtrafik i stadskärna och i staden. Presentationen behandlar vilka metoder är relevanta för utvärdering av gångmiljöer för att besvara frågor som: Vilka element utgör en god gångmiljö? Hur bör den fysiska miljön utformas för att locka till ökad gångtrafik? Hur kan detta mätas? Hur kan detta utvärderas? Vad påverkar de gångval som människor gör?

Föreläsare: Anna Clark, affärsområdesansvarig Värdeskapande Digitalisering, Trivector Traffic och Malin Bogren, Trafikplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

Kontakt: Anna Clark telefon 010 456 56 41 eller

SMS: 076 1095 297

Lokal: Achieve

Moderatorer: Björn Bergman och Per Eriksson

09.00-09.30 Introduktion för nya konferensdeltagare

Björn Bergman, vd och Per Eriksson, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor

09.30-10.00 Skapa förnyelse av stadskärnan med nya affärsmodeller

Splitgrid skapar nya långsiktigt hållbara och lönsamma handels-platser i nära samarbete med fastighetsägare, leverantörer och retail aktörer. Vi kommer på vårt föredrag att berätta om exempel på hur vår produkt skapar en ny handelsplats på en tidigare tom yta i Östersund.

Föreläsare: Jonas Forsman, CEO Splitgrid

Kontakt: Jonas Forsman 073 506 33 00

10.00-10.30 Effektiva, säkra, trygga, långsiktiga och lönsamma lokala presentkort

CBS City har gått ihop med Miconex och kan nu erbjuda det optimala digitala presentkortet, vilket har gjort att de flesta har gått över till ÅF EML. Även Resurs Banks presentkortskunder väljer detta nya system. Finska Vasa är första stadskärnan utanför Sverige väljer också att samarbeta med Miconex.

Föreläsare: Colin Munroe Miconex och Håkan Hult, grundare och affärsutveckling på Cloud Based Solutions Scandinavia AB

Kontakt: Håkan Hult,  070 510 69 13

10.30-11.00 Enhance collaboration with Chainels

Chainels is a community engagement platform used by many cities to enhance collabora-tion and communication. We will give an introduction about Chainels and explain what we do, where we are from and which cities are using Chainels.

Lena will further elaborate on how Goteborg is using Chainels and its advantages of having a community platform.

Föreläsare: Gino van Oort, Community Engagement Advisor on Chainels och Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg

Kontakt: Gino van Oort och Lena Dalerup 070 621 30 53

Lokal Purpose

Moderator: Tomas Kruth 

09.00-09.30 Kompetensutveckling med Svenska Stadskärnor

Tomas Kruth, utbildningsansvarig

09.30-10.00 En stad som matchar

Hur kan vi skapa en stad där nya företag välkomnas och där vi effektivt utnyttjar den befintliga kompetensen för att minska arbetslösheten och främja lokal tillväxt?

Föreläsare: Kejhan Darvishi och Joacim Hammarström, Grundare Matchify

Kontakt: Kejhan Darvishi 076 283 52 56

10.00-10.30 Från farthinder till hållbar stadsutveckling

Under 15 år har väldigt mycket hänt inom offentlig sektor och hållbarhetsfrågor. Vi och våra kunder har utvecklats tillsammans under dessa år och här redogör vi för vår resa ur ett leverantörsperspektiv. Från mekaniska farthinder till att idag jobba aktivt med digitalisering, hållbarhetsfrågor, mjukvarutjänster och säker mobilitet.

Föreläsare: Richard Pulkkinen, Marknadsansvarig Edeva och representant från Malmö stad

Kontakt: Richard Pulkkinen 076 050 25 54

10.30-11.00 Stadskärnebarometern – rikstäckande besöksutvecklingsindex för Sveriges Stadskärnorna 

Viametrics har under 2022 och 2023 tillsammans med en samarbetspartner installerat hundratals besöksräknare runt om i Sveriges stadskärnor. Besöksstatistiken bearbetas nu för att skapa Sveriges första riksomfattande index för besöksutveckling i Sveriges stadskärnor. Viametrics/ViaAnalye kommer i detta seminarium presentera de första resultaten från dessa besöksräknare och hoppas komma påvisa intressanta besökstrender runt om i landet. 

Föreläsare: Joakim Fröderberg, marknadschef Via Analyze

Kontakt: Joakim Fröderberg, 0707–26 29 54

11.00-11.30 Hur skapar platser där människor vill vara?

Place branding: Bländande fasader, attraktivt innehåll, hållbart i alla led, teknik i framkant och grönskande mötesplatser. På pappret är allt perfekt. Sagolika visioner målas upp för att tilltala alla, oavsett skede i livet. Men place branding är mer än ord och yta, det är ett långsiktigt bidrag till hur livet i morgondagens stadsdelar ska se ut. Det är ett ansvar som flera behöver dela på, samverka kring och som ibland handlar om de allra minsta detaljerna. Detaljerna som direkt påverkar människors relation och känslor till platsen.

Föreläsare: Charlotta Sahlin, ansvarig Väst, Property Passion

Kontakt: Charlotta Sahlin 072 502 40 40

 

 

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök