Forskningsrådet

Forskningsrådet består av forskare och sakkunniga inom stads-, plats- och centrumutveckling. Rådet verkar för ökad spridning av relevant forskning och kunskap till såväl medlemmar som beslutsfattare och allmänhet samt fungerar som en plattform mellan näringslivet och akademin inom nämnda områden.

Här hittar du Forskningsrådets trendspaningar som tagits fram genom åren.

Fredrik Bergström

Ek. dr Nationalekonomi
+46(0)704-971204

Lena Smidfelt

VD och Forskningschef Trivector Traffic
010-456 56 10

Martin Öberg

Ekonomie Doktor, Universitetslektor kopplad till Center for Retailing, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Johan Anselmsson

Associate Professor Ekonomihögskolan Lund

Karin Book

Fil.dr kulturgeografi, lektor idrottsvetenskap, Malmö universitet
+46(0)-708 982265

Alexander Ståhle

Tekn Dr stadsbyggnad / Fil Dr urban design VD Spacescape
+46(0)-706995319

Oana Mihaescu

Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research
+46(0)70-2502863

Joakim Wernberg

Fil Dr i ekonomisk geografi, forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum

Mia Wahlström

Tekn Dr Beslutsanalys och planering, Rådgivande konsult, Strategisk samhällsanalys, Tyréns
+46-(0)76 145 65 85

Ola Thufvesson

Universitetslektor Institutionen för service management och tjänstevetenskap
+46-(0)42 35 66 18

Elin Nilsson

Universitetslektor, Fil. Dr i Företagsekonomi
+46 (0)730 61 20 07

Malin Sundström

Professor och Docent
+46 (0)732 30 59 34

Stefan Molnar

Fil. Lic., forskare och doktorand vid RISE och Chalmers Tekniska Högskola
+46 (0)705 38 59 78

Catrin Lammgård

Ekon Dr i företagsekonomi, lektor i Urbana studier vid Malmö universitet
+46(0)406657024

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök